New Intake open every month! Adult & Child programs, HSK or IGCSE syllabus, we customize the course for you!

Pengambilan Pelajar Baru Setiap Bulan! Kami menyesuaikan kursus untuk anda!

Are you interested in learning Mandarin with us? No need to wait! No minimum student required to start a new class, you can enroll NOW!

Our centers are based in different places such as:

 • Taman Melawati (HQ)(KL, near National Zoo)

 • PJ (SS25, near Kelana Jaya LRT)

 • Kajang (Jalan Semenyih)

 • Taman Tun Dr. Ismail (900 meter from MRT TTDI)

 • Puchong Prima (only 50 meter from Puchong Prima LRT, direct reach by LRT from Subang, Putra Height, Bukit Jalil, Tasik Selatan, Sungai Besi)

 • Rawang (Templer Park & Country Homes)

 • Bukit Jelutong (Shah Alam, near Denai Alam, Cahaya SPK, Puncak Alam & Glenmarie)

 • Sitiawan (Jalan Lumut, Perak)

 • Melaka (Bachang, near Melaka Sentral)

 • Johor Bahru (Mount Austin).

 

 • Intake is now open to all working adults, students and children. Do contact us to confirm your seat in the program. 

Please visit to our HSK mandarin examination & mandarin language learning material shop: www.LearnMandarinShop.Com

#All of our courses are registered and claimable under the Human Resource Development Fund  (HRDF) of Malaysia

Adult Class  Children Class Online Class

How to contact us us for further enquiries / Hubungi kami sekarang

Call or SMS:

Click to send WhatsApp Message

+60129036155, 0166228057

Email: info@mandarinclass.my
Course Details: Course Details in English
Maklumat Kursus: Maklumat Kursus Dalam Bahasa Malayu
课程详情: 华语课程详情
Facebook:
WeChat ID: jyching 1

Click here to join us NOW!

Our Teachers Our Services Appointment Booking
(Ministry of Education registration no.: BZ3G973)
 


Headline

Kelab Mandarin Setiabudi (UIA)

Kami besama menubuhkan "KELAB MANDARIN SETIABUDI (UIA)"

 

Our Newsletter

Chinese New Year celebration at Sekolah Bina Insan, Darul Sakinah (Puchong).

 1. Chinese New Year celebration at Sekolah Bina Insan, Darul Sakinah (Puchong). Chinese new year song, calligraphy and more....新的突破:在宗教中学主持农历新年庆祝会

 

2. Chinese New Year celebration at Kelab Mandarin, Sekolah Setiabudi Gombak.
为国际伊斯兰大学附属小学举行春节庆祝活动,新年歌、挥春与吃桔子肯定少不了!春节,若不传承文化,还等什么呢?

 

Faiz di China: Bahasa Cina Asas untuk Pelajar Malaysia

Buku teks khas untuk pembelajaran bahasa mandarin ini mengambil pengalaman kehidupan dan pelajaran watak Faiz, seorang pelajar Melayu Malaysia di China sebagai perkembangan plot utama.

Kandungan teks mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan harian pelajar Malaysia di China dan dimantapkan dengan isi kandungan dan maklumat agama, adat resam dan sebagainya. Objektif asal buku teks bahasa China ini adalah disediakan khas untuk pelajar peringkat pra-universiti dalam Program Pendidikan Tenaga Pengajar Bahasa China, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Majlis Amanah Rakyat (Mara).

Untuk maklumat lanjut sila tekan ---------> https://goo.gl/ihVjZm    

New mandarin center-Johor Bahru (Sunway Iskandar)

马来西亚柔佛新山双威城新汉语中心,装修中.... 立在南方,遥望新加坡! New mandarin center at Johor Bahru (Sunway Iskandar), coming soon....

华校生需要报考HSK考试吗?

首先,得问自己为何需要考HSK,一般原因如下:

 • 一,赴大陆升学
 • 二,申请中国长期工作签证(至少HSK五级以上)
 • 三,自我汉语水平评估

基本上赴大陆深造,马来西亚华裔学生仍然需考HSK,除非拥有独中统考文凭华语科优等,持SPM华文科优等之国中毕业生仍然不能免考HSK

无论如何,高中教育文凭(SPM)及独中统考(UEC)中的中文科目,其水平已经超越HSK汉语水平考试的汉语水平。可惜由于SPM华文科之水平资格未获中国政府所承认,因此想前往中国升学的国中生,仍然必须赴大陆前参加HSK考试以获中方认可的汉语资格,才符合入学就读以汉语为教学语的科系。

下列为大家介绍几本HSK考试参考书籍

 1. 《HSK全真模拟题》系列拥有六册,涵盖HSK一级至六级,由中国最大学校书籍出版社——外研社所出版。当中收入三套历年模拟考题,乃一本价格实惠的模拟试卷参考书。华校生可购买《HSK全真模拟题》以作考前练习,从而了解HSK考试的格式与着重点。

中国外研社出版社 (售价马币二十二元 ,*附 MP3 CD)

2.  《标准课程HSK》系列系列拥有六册,涵盖HSK一级至六级,乃目前全球销量最好的HSK标准课程教材,此书适合作为HSK课程主要用书,对HSK没有把握需要额外上课的考生。

中国北京语言大学出版社 (售价马币七十八元)

 

3.   《HSK真题集》乃收录HSK 考试历年考题的专书,此系列拥有六册,涵盖HSK一级至六级。每册包含了5套历年考题,其与以上介绍的《HSK全真模拟题》的差别在于,《HSK全真模拟题》是依据HSK考试格式规定及程度模拟编写的参考教材,而此套《HSK真题集》乃真实考试出过的考题,两者都适用于考前准备

中国高等教育出版社 (售价马币七十三元)

 

《新HSK应试全解析》是一本适合自修学生来精读的参考书,特别是在语法和词义的强化上。书中内容分析了各项目的考题,应试要点等都做详细剖析,让考生能够知道正确答案选项和原因,提升考生的应答技巧。

中国北京语言大学出版社 (售价马币七十九元)

马来西亚华校生基本上华语水平都达一定的标准,所以一般考取HSK高级别的考试(4-6级)都不成问题。个人可以按照自己本身的需要与中文掌握程度来选购,在此给大家一些建议:

 • 左上角的《HSK全真模拟题》是标准试题,此系列价格廉宜,共收录了三套完整的考题,对于汉语水平达标有把握的考生,如SPM华语优等者,可买一套来熟悉考试格式。
 • 右上角的《新HSK应试全解析》拥有非常详尽的答案剖析,对于不太有把握,又想自修者,不妨网购一套,特别针对语法与相近词义部分来自我加强
 • 左下角《标准课程HSK》是以练习题为主,对于不要有把握,无法自修者,不妨买一套,由老师教导
 • 右下角的《HSK词汇突破》是本HSK六级涉及到词汇的字典,通常华校生无需此书辅助,但若华语只要华小程度,有长期没接触中文者,则需要它。
 

New center at Bukit Jelutong (Shah Alam)

Address:

No 41- 1st floor Trivo Suria Jelutong, Jalan Bazar P U8/P, Bukit Jelutong 40150 Shah Alam

Flexible Learning System

We adopt flexible learning system for all of our students. Even you have chosen your desired learning time slots, you are still free to swap your classes.

You may choose two slots (or more) per week. Don't worry about your hectic daily schedules. Just let us know if you can't attend any of your selected slots and we can adjust accordingly.

Each student has their personal record file, v will record down where the student stop for their last class, they will continue the syllabus at their next class.

Under this flexible system, your fee depends on the frequency of your classes.

Example, you pay RM 280 if you wish to attend 8 classes monthly. We have 4,8,12,16 or even 20 classes monthly packages.

Each classes is 1.5 hours

You are free to choose your day. Please choose the day you most probably can make it. If you really can't make it on that day, please notify teacher & you may come in others day for replacement.

Moreover, we adopt individual file system for every students, you have your own file to record your learning record. So, you no need to wait or rush for other students. Teacher will teach you individual according to your pace.

Don't you think this is the best learning system for working adults and busy students?

Nyanyi lagu mandarin bersama! Sing a Mandarin song!

在开心时你亲亲我

Zài kāi xīn shínǐ qīn qīn wǒ

When happy, you kiss me

在伤心时你哄哄我

Zài shāng xīn shínǐ hōng hōng wǒ

When sad, you comfort me

在生气时你说说我

Zài shēng qìshínǐshuōshuō wǒ

When angry, you advise me

在害怕时你抱抱我

zài hài pà shínǐbào bào wǒ

When afraid, You hug me

*谢谢你爸爸妈妈谢谢你的爱

xiè xiè nǐbàbà māmā xiè xiè nǐ de ài

Thank you, father mother, thank you for your love.

谢谢你爸爸妈妈谢谢你的关怀* x2

xiè xiè nǐ bàbà māmā xiè xiè nǐ díguān huái

Thank you, father mother, thank you for your care

 

Our Bookshop

IGCSE Mandarin as FIRST language!

 

剑桥 IGCSE 华语为第一语言!没有参考书?我们特别为您入口。 Now, we import the book for you! Click here to know more

《HSK 四级标准教程 上册》(附光碟) HSK Standard Course

推荐书:《HSK 四级标准教程 上册》(附光碟) HSK Standard Course Level 4 Vol 1 HSK is named after Chinese Proficiency Test. As the years go, the number of candidates has gradually increase since the day it was founded. Besides, it has also draws a large number of candidates from either China or overseas countries who has deep love towards Chinese culture to register for the exam. HSK 全名为“HanyuShuipingKaoshi(汉语水平考试)”。汉语水平考试自创立以来,无论在中国或海外,都吸引大批热爱中华文化的考生报考。HSK作为汉语国际教育学科,面对众多考生,有关当局为了帮助考生在全方位提高汉语综合运用能力,于是编写了这一套《HSK标准教程》。前往购买》 click link to proceed with purchase)

《HSK 四级标准教程 下册》(附光碟) HSK Standard Course

推荐书:《HSK 四级标准教程 下册》(附光碟) HSK Standard Course Level 4 Vol 2 HSK is named after Chinese Proficiency Test. As the years go, the number of candidates has gradually increase since the day it was founded. Besides, it has also draws a large number of candidates from either China or overseas countries who has deep love towards Chinese culture to register for the exam.  HSK 全名为“HanyuShuipingKaoshi(汉语水平考试)”。汉语水平考试自创立以来,无论在中国或海外,都吸引大批热爱中华文化的考生报考。HSK作为汉语国际教育学科,面对众多考生,有关当局为了帮助考生在全方位提高汉语综合运用能力,于是编写了这一套《HSK标准教程》。前往购买》click link to proceed with purchase

《新启蒙汉语(四级下册)》(附上光碟)

  推荐书:《新启蒙汉语(4级下册)》(附上光碟) Recommended Book: Fun With Chinese “Fun with Chinese Level 4B” is a set of supplementary materials for young children (5-8 years old) to learn Chinese. Furthermore, the six chapters in this book is related to “Fun with Chinese Level 4A”. The material contains both textbook and exercise books in order to help Chinese children who grew up in the oversea countries to be able to understand the lives and cultural environment of each another better.《新启蒙汉语 4级下册》是一套针对年幼孩子(5-8岁)学习汉语的辅助教材,也是《新启蒙汉语 4级上册》的续册。因此,教材内所含的六个单元课文都会和上一册有所联系。这套教材包含了课本和练习册两种辅导,让生长在海外的华裔孩子,能多了解彼此的生活和文化环境。前往购买》click link to proceed with purchase

《新HSK应试全解析 六级》

  推荐书:《新HSK 应试全解析(6级)》(附上光碟) Book Recommendation: New HSK Analysis Level 6 (With CD) New HSK Analysis Level 6 was published by Beijing Language and Culture University. It is an educational material specially written for the examinees of New HSK Proficiency Test, in which it includes the test examples of listening, reading as well as writing to allow the students to do revision at home.《新HSK 应试全解析(6级)》由北京语言出版社出版,是一套专门为新汉语水平考试(HSK)应试者编写的教材。本书包含了考试需面对的听力、阅读和书写范例,供学生复习。 前往购买》click link to proceed with purchase  

About us

Sharing of HSK Examination

Share about HSK exam to a group of student before they futher their study in China ; Learn your mandarin and sit for HSK exam, we will find scholarships for you to study in China!

 

与即将赴大陆升学的学生讲解HSK汉语水平考试。考好汉语,我们为您寻找奖学金到中国升学!

HSK Standard Course Answers

HSK Standard Course answers is here.We download and keep for you!

https://goo.gl/GZFhfq

Lapar? Nak makan? Sila click dan merasai makanan-makanan yang kami sediakan, Cikgu Mak dan Peter akan masak bagi anda!

饿了?想到本地美食?点击此视频, 来享用我们为你预备的本地美食吧!麦老师与彼得老师亲自下厨

IGCSE Exam for Mandarin subject 2019 open for registration and revision classes:

Cambridge IGCSE Chinese (Mandarin) - Foreign Language (0523)
Cambridge IGCSE Chinese (Mandarin) - Foreign Language (0547)

Open for single subject candidate, contact us for more info:
0166228057, edumandarin.wasap.my
info@edumandarin.net

Meet Up with the Author of Chinese Made Easy book

Glad to meet up with the author of Chinese Made Easy book, Yamin Ma, in her Seminar. Yamin Ma is a profound, experienced & passionate Mandarin teacher from China. 很荣兴能与《轻松学中文》作者,马亚敏老师会面合影,同时参与她主讲的讲座。马老师是一位资深又热忱于对外汉语教学的好老师。

Meet with IGCSE exam partner

Meet with IGCSE exam partner to discuss on promoting IGCSC mandarin subject papers 与剑桥考试伙伴讨论推动中文试卷合作方案

Additional HSK exam @ PJ

Computer based exam

25th November 2018 2nd December 2018 Test date: 25th November 2018

Registration period: 30th of October 2018 – 15th of November 2018

Direct fill in the feedback form if interested:

https://www.mandarinclass.my/v2/hsk/

Pameran Buku Pembelajaran HSK dan Bahasa Mandarin

Titik pameran baru untuk buku pembelajaran HSK dan Bahasa mandarin, kini berada di Sunway Iskandar Johor Bahru! Ingin melihat sebelum membeli?

www.LearnMandarinshop.com

Ini adalah kedai belajar online kami untuk buku-buku rujukan Bahasa Mandarin, sila layari laman web ini untuk membeli buku-buku berkaitan HSK terkini dan set-set soalan tahun lepas!

Nyanyi lagu mandarin bersama! Sing a Mandarin song!

在开心时你亲亲我

Zài kāi xīn shínǐ qīn qīn wǒ

When happy, you kiss me

在伤心时你哄哄我

Zài shāng xīn shínǐ hōng hōng wǒ

When sad, you comfort me

在生气时你说说我

Zài shēng qìshínǐshuōshuō wǒ

When angry, you advise me

在害怕时你抱抱我

zài hài pà shínǐbào bào wǒ

When afraid, You hug me

*谢谢你爸爸妈妈谢谢你的爱

xiè xiè nǐbàbà māmā xiè xiè nǐ de ài

Thank you, father mother, thank you for your love.

谢谢你爸爸妈妈谢谢你的关怀* x2

xiè xiè nǐ bàbà māmā xiè xiè nǐ díguān huái

Thank you, father mother, thank you for your care

 

Nama Bahagian Badan Dalam Bahasa Mandarin (Video for you!)

1. 头 tóu  /head / kepala

2. 头发 tóufǎ / hair  / rambut

3. 手 shǒu / hand / tangan

4. 脚 Jiǎo  / feet / kaki

5. 口 kǒu  /mouth / mulut

6. 耳朵 erduo  /ear  / telinga

7. 眼睛 yǎnjīng    /eyes  / mata

8. 鼻子 bízi  / nose  /hidung

9. 嗓子 sǎngzi  /throat / tekak

10. 牙 yá  / teeth / gigi

11. 肚子 dùzi / tummy  / perut

12. 胳膊 Gēbó    /arm  /lengan

13. 腿  t  / leg   / kaki

Negeri-negeri Malaysia Dalam Bahasa Mandarin

We promise to produce more local context videos soon! Enjoy this: Name of Malaysia's states in Mandarin

1.雪兰莪 Xuě lán ér Selangor

2.霹雳 Pīlì Perak

3.槟城 Bīn chéng Penang

4.吉打 Jí  dǎ Kedah

5.玻璃市 Bōlí shì Perlis

6.吉兰丹 Jí lán dān Kelantan

7.彭亨 Péng hēng Pahang

8.森美兰 Sēnměilán Negeri Sembilan

9.马六甲 Mǎliùjiǎ Melaka

10.柔佛 Róufú Johor

11.登嘉楼 Dēngjiālóu Terengganu

12.沙巴 Shāba Sabah

13.砂拉越 Shālāyuè Sarawak