Category Archives: videos


Story Behind Deepavali


Yes, we all are a group of Mandarin Language beginner students with Indian background. After attending mandarin classes with teacher Liew Ai at EDU Mandarin (Johor Bahru), we try our best to present to you the story behind the Deepavali festival in mandarin! #HappyDeepavali
read more

Dialogue between Mandarin and Cambodia language teacher:


How to say Japan, Korea, China, France, Australia, Cambodia in both languages?
read more

Lapar? Nak makan? Sila click dan merasai makanan-makanan yang kami sediakan, Cikgu Mak dan Peter akan masak bagi anda!


Your browser does not support HTML5 video. 饿了?想到本地美食?点击此视频, 来享用我们为你预备的本地美食吧!麦老师与彼得老师亲自下厨
read more

Nyanyi lagu mandarin bersama! Sing a Mandarin song!


在开心时你亲亲我 Zài kāi xīn shínǐ qīn qīn wǒ When happy, you kiss me 在伤心时你哄哄我 Zài shāng xīn shínǐ hōng hōng wǒ When sad, you comfort me 在生气时你说说我 Zài shēng qìshínǐshuōshuō wǒ When angry, you advise me 在害怕时你抱抱我 zài hài pà shínǐbào bào wǒ When afraid, You hug me *谢谢你爸爸妈妈谢谢你的爱 xiè xiè nǐbàbà māmā xiè xiè […]

read more

Nama Bahagian Badan Dalam Bahasa Mandarin (Video for you!)


1. 头 tóu  /head / kepala 2. 头发 tóufǎ / hair  / rambut 3. 手 shǒu / hand / tangan 4. 脚 Jiǎo  / feet / kaki 5. 口 kǒu  /mouth / mulut 6. 耳朵 erduo  /ear  / telinga 7. 眼睛 yǎnjīng    /eyes  / mata 8. 鼻子 bízi  / nose  /hidung 9. 嗓子 sǎngzi […]

read more

Negeri-negeri Malaysia Dalam Bahasa Mandarin


We promise to produce more local context videos soon! Enjoy this: Name of Malaysia’s states in Mandarin 1.雪兰莪 Xuě lán ér Selangor 2.霹雳 Pīlì Perak 3.槟城 Bīn chéng Penang 4.吉打 Jí  dǎ Kedah 5.玻璃市 Bōlí shì Perlis 6.吉兰丹 Jí lán dān Kelantan 7.彭亨 Péng hēng Pahang 8.森美兰 Sēnměilán Negeri Sembilan 9.马六甲 Mǎliùjiǎ Melaka 10.柔佛 Róufú […]

read more